Behandlingar

Vi utför alla typer av behandling med undantag av större kirurgiska ingrepp, där har vi ett gott samarbete med käkkirurg Johan Malmström.
Vi kan erbjuda tandreglering med aligners, vi arbetar med både Sure Smile och Invisalign. Tandreglering på barn utförs alltid i samråd med regionens specialisttandvård i ortodonti.

Vårt mål är att hela munhålan ska var frisk hela livet, att tänderna får sitta kvar livet ut. Uppborrning av tänder ska ske vid så få tillfällen som möjligt, originaldelarna är alltid bättre än reservdelarna. Verkligheten vill ibland annorlunda, det är vi medvetna om och gör det bästa av. Vid en undersökning gör vi en grundlig kontroll av tänder, tandfäste, slemhinna, slitage och funktion. Vi tar de röntgenbilder vi anser behövs och ibland även en panoramaröntgen för att få en god överblick. Därefter bedömer vi vem som ansvarar för vad i den fortsatta behandlingen. Vi arbetar mycket delegerat, dvs att såväl tandläkare, tandhygienist och tandsköterska arbetar med olika moment.

Vi följer kontinuerligt upp våra insatser och utbildar våra patienter att på ett tillfredsställande sätt sköta den dagliga munhygienen. Våra insatser i din mun en eller två dagar om året är viktiga, men ansvaret för de övriga 363 dagarna vilar på dig själv och vi hoppas kunna inspirera dig till god munhälsa. Vi skickar naturligtvis en kallelse när vi anser att du behöver en kontroll. Alla personalkategorier arbetar för samma mål och har alltid ditt bästa för ögonen.

Vårt behov av tandvård är individuellt och behandlingen varierar efter ditt behov, därför är det svårt att sätta ett pris i förväg som stämmer för alla.

När du kommer för undersökning gör vi en individuell behandlingsplan för dig och du får kostnadsinformation för de alternativ vi föreslår. Där ska det tydligt framgå vad du får för ersättning från Försäkringskassan och vad du ska betala. Svenska medborgare har i allmänhet rätt till ett årligt allmänt tandvårdsbidrag, ATB.
Bidraget beror på din ålder och varierar mellan 300-600:-.

Hela familjen är välkommen till oss och vi tar emot barn fr o m det år de fyller 3. Fr o m det år du fyller 24 betalar du själv för din tandvård.

Om du funderar mer på hur Försäkringskassans ersättning fungerar kan du läsa mer här. Se även tandpriskollen för mer information.

Vi arbetar med Qdent som kvalitetssäkringssystem.
Kliniken ägs och drivs av leg. Tandläkare Karin Hjalmarsson och leg. Tandläkare Elisabeth Block Störner.

Karin Hjalmarsson AB

Block Störner AB

Image