Vem gör vad?

De olika yrkesrollerna inom tandvården

Vem gör egentligen vad när du kommer till tandläkarpraktiken? Varför måste du gå till tandhygienist oftare än till tandläkaren, när din bror eller granne bara går till tandläkaren? Förresten träffade min man tandsköterskan vid förra besöket och ingen tandläkare. Vad gäller egentligen? Frågorna är många och naturliga.

Vi har kommit långt ifrån forna tiders tandläkarbesök, där smärta var regel och borrmaskinen arbetade på högtryck hela dagarna. En ”praktikfröken” rörde amalgam och diskade instrument. Idag arbetar alla yrkesgrupper i vår verksamhet med patientbehandling.

Vårt mål med dina tänder är att hela munhålan skall vara frisk hela livet, att tänderna sitta kvar livet ut och uppborrning av tänderna skall ske vid så få tillfällen som möjligt. Originaldelarna är alltid bättre än reservdelarna. Detta är vår målsättning. Verkligheten vill ibland annorlunda och detta är vi medvetna om och gör det bästa av.

Så här lägger vi upp besöket för dig. Vi gör en grundlig undersökning av munhålan, förhör oss om din allmänna hälsa och tar erforderliga röntgenbilder, ibland panoramabild för att få en god överblick. Därefter gör vi en bedömning om vem som ansvarar för vad i den fortsatta behandlingen. Vi arbetar mycket delegerat, det vill säga, att såväl tandläkare, tandhygienist och tandsköterska arbetar med olika moment.

Vi gör också alltid en individuell bedömning av dina behov. Kanske du behöver besöka tandhygienisten eller tandsköterskan oftare än tandläkaren för att du skall upprätthålla en frisk mun, där risken för karies eller tandlossning minimeras.

Vi följer kontinuerligt upp resultaten av våra insatser och utbildar dig som patient till att tillfredsställande kunna sköta den dagliga munhygienen. Våra insatser i din mun en eller två av årets 365 dagar är viktiga, men ansvaret för de övriga 363 dagarna vilar på dig själv. Vi hoppas kunna inspirera dig till detta!

Naturligtvis kallar vi dig till oss när vi anser att du behöver en kontroll. Alla personalkategorier arbetar för samma mål och har alltid ditt bästa för ögonen.

Vi arbetar med Qudent som kvalitetssäkringssystem.

Kliniken ägs och drivs av leg tandläkare Karin Hjalmarsson och leg tandläkare Elisabeth Block Störner.

Karin Hjalmarsson AB
Block Störner AB

 SONY DSC